sản phẩm dịch vụ

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
MR. LÊ VĂN BA
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0962 957 968
(0263) 353 0580
Điện Thoại:
(0263) 353 0580, 0962 957 968
Fax:
Địa chỉ:
QL. 20, Thôn Trung Hiệp, X. Hiệp An, H. Đức Trọng, Lâm Đồng , Việt Nam
Thông tin công ty
Hợp Tác Xã DV Nông Nghiệp Tổng Hợp An Phú
Địa chỉ:
QL. 20, Thôn Trung Hiệp, X. Hiệp An, H. Đức Trọng, Lâm Đồng , Việt Nam
Điện thoại:
(0263) 353 0580, 0962 957 968
Fax:
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường